VABETRA EML & EED

Voldoet uw gebouw aan de informatieplicht

Erkende Maatregelen Lijsten Energiebesparing

EML of EED?


Submit-energie-report[1]
Banner_Informatieplicht-Energiebesparing_banner-2_1400x396-792x396[1]

Erkende Maatregelen Lijsten EML


Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te treffen. Dit is de energiebesparingsplicht.


De Erkende Maatregelen moeten worden geregistreerd en gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemingen (RVO). De deadline voor het rapporteren werd gesteld op uiterlijk 1 juli 2019. Heeft u net als de ruime meerderheid van alle organisaties de deadline van 1 juli gemist? U kunt uw rapportage met behulp van VABETRA alsnog eenvoudig indienen.

Energie-Efficiency-Directive   EED


De EED Energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een onderneming. Vanaf 1 juli 2019 dient u uw energie-auditverslag digitaal in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U doet dit binnen 4 jaar na indiening van uw vorige energie-auditverslag, maar uiterlijk op 31 december 2020.


Is mijn onderneming auditplichtig?


U bent verplicht om de EED Energie-audit uit te voeren als u een grote onderneming heeft, die geen kmo-status heeft volgens de Europese uitgangspunten. Hiervan is sprake als uw onderneming (of instelling met een economische activiteit):
250 fte of meer heeft, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen; of
een jaaromzet heeft van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Waar doen we het voor?


  • Het uiteindelijke doel is energie neutrale gebouwen


  •  Besparen op fossiele brandstoffen


  •  Besparen op energiekosten


  •  Als bedrijf toekomst bestendig te worden