Beheer & Onderhoud

Aan wie besteed je jouw Beheer & Onderhoud werkzaamheden uit?


De Beheer factor vormt een steeds groter deel van een Beheer & Onderhoudscontract, denk hierbij aan;


1. het onafhankelijk beheren en aansturen van diverse gespecialiseerde bedrijven


2. het beheren van de wettelijke vereiste keuringen en certificeringen


3. het beheren van de dossiers en tekeningen


4. het onafhankelijk inspecteren, analyseren en adviseren omtrent alle beheer en onderhoud aspecten


5. het onafhankelijk adviseren op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing


6. het onafhankelijk creëren van een MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP) en deze afstemmen met de eigenaar/gebruiker


7. het onafhankelijk afstemmen van het jaarlijks budget gebaseerd op de prioriteiten van de eigenaar/gebruikers


8. het regelmatig onafhankelijk rapporteren van uitgevoerde zaken en bevindingen incl. advies       
                                                                                                         

                                                


Met name het onafhankelijk Beheer & Onderhoud is de specialisatie van VABETRA;


  • Een onafhankelijk Beheer van het gebouw is in toenemende mate van belang voor de eigenaar en/of de gebruiker van het gebouw;


  • Er zeker van zijn dat het juiste gespecialiseerde bedrijf wordt ingeschakeld voor elke discipline (o.a. Bouwkunde, Werktuigbouwkunde, Electrotechniek, Transporttechniek, Beveiliging, Brandveiligheid, Energiebeheer) en dat niet alles is ondergebracht bij een bedrijf welke slechts een of enkele van deze disciplines in huis heeft.


  • Dat een onafhankelijke en deskundige controle is gewaarborgd op de uitgevoerde werkzaamheden en dat deze conform planning en binnen budget worden uitgevoerd.


  • Een (1) onafhankelijk aanspreekpunt voor alle beheer & onderhoud zaken


  • Er zeker van zijn dat de vereiste keuringen altijd tijdig uitgevoerd worden en geldige certificaten aanwezig zijn zodat er geen risico’s ontstaan


  • Er een objectieve communicatie met de eigenaar/gebruikers is gewaarborgd waarbij het niet in het belang is van de Beheerder om zoveel mogelijk te kunnen factureren of rapportages en adviezen subjectief worden ingediend.

   Beheer & Onderhoud van gebouwenHet beheer & onderhoud aan gebouwen en gebouwgebonden installaties is van vele factoren afhankelijk. Heeft u bijvoorbeeld een vastgoedbedrijf waar het rendement op de vastgoedportefeuille van het grootste belang is of betreft het een (semi-) overheidsgebouw dat moet voldoen aan de eisen voor veilig publiek gebruik. Of misschien bent u een eigenaar/huurder waarbij de uitstraling en comfort van het gebouw van groot belang is.


Alle gebouwen moeten voldoen aan het Bouwbesluit waarbij vaak specifieke aanvullende voorwaarden, wetten of normen van toepassing zijn. Ook kan de eigenaar of gebruiker aanvullende eisen stellen welke invloed hebben op het beheer & onderhoud van hun gebouwen.


Het in kaart brengen van alle kenmerken van een gebouw, vaststellen welke (wettelijke) voorwaarden van toepassing zijn en welke aanvullende eisen er gesteld worden is van groot belang voor het bepalen van het beheer & onderhoud beleid.


Daarnaast is het ook van belang hoe de eigenaar en gebruiker van het gebouw zijn georganiseerd, welke rol kunnen of willen zij spelen in het beheer & onderhoud. Vanwege focus op de eigen werkzaamheden of het niet beschikbaar hebben van gekwalificeerd personeel maar ook om financiële of operationele redenen kunnen de eigenaar/gebruikers ervoor kiezen deze diensten deels of volledig uit te besteden.