VABETRA Energielabel

Een Energielabel voor uw woning of bedrijfspand

Energielabel C verplichting kantoren 2023;

Ieder kantoor groter dan 100m2 dient per 01-01-2023 minimaal energielabel C te hebben. Naar schatting moeten bij nog meer dan de helft van de kantoren in Nederland maatregelen genomen worden om aan deze aanstaande verplichting te voldoen. Beschikt U al over een energielabel? Als u het niet weet of u wilt uw energielabel verbeteren, naar bijvoorbeeld C, B of A neem dan contact met ons op!


Bij oplevering, verkoop en verhuur van woningen of utiliteitsgebouwen energielabel verplicht;

Bij oplevering, verkoop en verhuur dient de eigenaar/gebruiker te beschikken over een geldig energielabel. Bij openbare gebouwen hoort dit label zichtbaar te zijn voor bezoekers aan het gebouw. Het energielabel wordt opgemaakt door een gecertificeerd energieadviseur, ook wel EP-U/W (Energie Prestatie Adviseur - Utiliteitsbouw en Woningbouw - Bestaande bouw) adviseur genoemd.   


De gecertificeerde adviseur voert de relevante gebouwkenmerken en specificaties van gebouwgebonden installaties in, in de hiertoe geattesteerde software (VABI). De software berekent, conform de nieuwe NTA8800 methodiek, of het gebouw aan de BENG 2 (EP 2) eis voldoet waarbij tevens het energielabel wordt bepaald.De EP-U/W adviseur;

Als gecertificeerd EP-U/W adviseur sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister voor de bouw- en installatiesector QBIS en daardoor bevoegd om rechtsgeldig energielabels vast te stellen en deze af te melden bij het RVO. De energielabels die VABETRA ENERGIELABEL aan haar opdrachtgevers verstrekt zijn 10 jaar geldig en worden geregistreerd in de landelijke database van RVO en het Kadaster. U kan na de oplevering uw energielabel terugvinden op ep-online.


De EP-U/W Maatwerk adviseur;

Indien uw huidig energielabel lager is dan Energielabel C (dus G,F,E en D) zal u waarschijnlijk voor 2023 maatregelen willen treffen om wel aan de wetgeving te voldoen en misschien overweegt u meteen naar Energielabel A te gaan om toekomst bestendig te zijn en aanzienlijk te bezuinigen op energiekosten. Dan is het tijd voor een maatwerk advies waarbij er ook rekening wordt gehouden hoe er met energie binnen het gebouw wordt omgegaan en welke maatregelen genomen kunnen worden om dit te beperken.


De kosten voor het verstrekken van een Energielabel


 bedrijfspand

                             

< 100 m2

450,- Euro excl. BTW

---------------------------------------------------------------


woning: < 100 m2

 335,- Euro excl. BTW

 bedrijfspand

                             100 - 250 m2

550,- Euro excl. BTW

------------------------------------------------------------


 woning: 100 - 150 m2

395,- Euro excl. BTW

 bedrijfspand

                             250 - 500 m2

650,- Euro excl. BTW

---------------------------------------------------------


woning: 150 - 200 m2

495,- Euro excl. BTW

 bedrijfspand

                         500 - 750 m2

750,- Euro excl. BTW

----------------------------------------------------------


woning: > 200 m2

prijs op aanvraag

De kosten voor een EP-U/B Maatwerk advies;


Als eenmaal het energielabel is bepaald en/of het energielabel is slechter dan het in 2023 vereiste energielabel C dan wilt u waarschijnlijk weten welke maatregelen er nodig zijn om minimaal op energielabel C te komen of misschien wel op energielabel B of A. Tegen welke investeringskosten kijkt u dan aan en wat is de terugverdientijd van de investeringen. Maar ook welke impact hebben de eenmaal uitgevoerde maatregelen op het comfort van het gebouw en kan ik een deel doorbelasten aan de huurder(-s). Een EP-U/B Maatwerk advies helpt u in het nemen van de juiste beslissingen, welke variant van maatregelen is in uw specifieke situatie de juiste, rekening houdend met de mogelijkheden, uw wensen en voorkeuren.


Omdat elke situatie weer anders is, is het nagenoeg onmogelijk om hiervoor van te voren een vaste prijs indicate af te geven. Om u toch een idee te geven van de kosten dient u bovengenoemde prijzen te verhogen met ca. 25% voor een EPA-U Maatwerk advies. Echter, dit is puur indicatief, bel ons even of stuur een mailtje als u een aanvraag voor een Maatwerk advies hebt.


VABETRA

Energielabel


Mail : info@vabetra.nl

Tel  : 06-29597571